TM NORTH VALLEY DENTAL |

Dịch vụ

To keep our clinical and administrative staff at the forefront of comprehensive dental care, we regularly attend continuing education courses. We are proud to offer the following services:

Dr. Tuan Hoang Nguyen

  • Trồng Răng Nhân Tạo
  • Bọc Răng Thẩm Mỹ

Nha Khoa Tổng Quát

  • Khám và Chụp X-ray
  • Điều Trị Tủy
  • Làm Sạch Vôi Răng
  • Nhổ Răng Khôn
  • Tái Tạo Hàm

Dr. Tamer Alpagot, D.D.S, Ph.D (Inhouse Specialist)

  • Phẫu Thuật Nướu